Det træ skal ned at lægge

23 januar 2023
Anders Hansen

editorial

Det kan være både skræmmende og farligt at fælde et træ. Derfor er det vigtigt at forstå processen med at fælde et træ for at kunne gøre det sikkert og effektivt.

Først skal du beslutte, hvilken vej træet skal falde. Af sikkerhedshensyn er det bedst at vælge et område uden forhindringer eller mennesker i nærheden. Hvis der er forhindringer, skal du forsøge at rydde dem væk, så træet har fri bane, når det falder.

Derefter skal du vurdere, om træet indeholder dødt træ eller hængende grene, der kan udgøre en fare under fældningen. Hvis der er farlige grene eller dødt træ, skal du fjerne dem fra stammen, inden fældningen begynder.

Derefter skal du lave et underskær på den side af træet, hvor du ønsker, at det skal falde. Dette kan gøres med en motorsav eller en økse. Underskæringen skal være ca. en tredjedel af stammen og skal skabe et hængsel, som træet skal falde på.

topkapning

Derefter skal du lave et tilbagesnit på den modsatte side af træet i forhold til dit undersnit. Dette snit skal gå hele vejen gennem stammen, men må ikke røre ved det tidligere undersnit.

Tid til selve den del med at fælde træet

Når begge snit er på plads, kan du nu begynde at fælde træet ved at skubbe mod det med et løftestangsapparat eller ved at bruge reb til at trække det i den retning, du har valgt. Sørg for, at alle holder sig væk fra det sted, hvor træet falder, så hurtigt som muligt, når fældningen er begyndt.

Og endelig er det vigtigt at klippe eller flække de grene, der måtte være under spænding, når træet er faldet, så de ikke springer tilbage og forårsager skader.

Sikkerheden bør altid komme i første række, når man fælder et træ. Hvis du følger disse trin, kan du sikre, at du kan fælde dit træ uden uheld.

Flere Nyheder