Hvad er industri renovation

18 april 2022
Steffen Petersen

advertorial

Når du læser ordet industrirenovation, så tænker du måske på renovation af et hus, et kontor eller noget tredje. Meningen er dog en helt anden, da industri renovation dækker over afhentning af affald til genbrug. Derfor er industri renovation altså hvor man afhenter genbrug, og ikke hvor man renoverer.

Det er vigtigt at gå ind for genbrug

I takt med at vores befolkning vokser, bliver det stadig vigtigere at gå ind for genbrug. Med flere mennesker følger mere affald, og hvis vi ikke begynder at genbruge nu, vil vores lossepladser hurtigt blive overfyldt.

Ud over at optage værdifuld plads frigiver lossepladserne også metangas, som bidrager til klimaændringerne. Genbrug er med til at reducere mængden af affald, der ryger på lossepladserne, og det er også med til at spare på ressourcerne. Det kræver f.eks. langt mindre energi at genbruge aluminiumsdåser, end det kræver at fremstille nye dåser fra bunden. Desuden er genbrug med til at skabe arbejdspladser og sætte skub i økonomien. Når vi genbruger, investerer vi i vores fremtid.

image

Industrirenovation hjælper byggepladser og kommuner

Når det drejer sig om byggeri, er der altid en masse affald tilbage. Industri renovation i viborg hjælper byggepladser og kommuner ved at genanvende og genbruge dette byggeaffald. Dette er med til at reducere mængden af affald, der sendes til lossepladser, og det er også med til at spare på ressourcer som træ, metal og beton. Desuden hjælper industri renovering byggepladser og kommuner ved at give arbejdspladser til faglærte arbejdere. Disse arbejdere kan hjælpe med at rive gamle bygninger ned, rydde affald og forberede byggepladser til nye byggerier. Som følge heraf spiller industrirenovering en vigtig rolle for både byggebranchen og økonomien.

Hvis du har en virksomhed med et byggeprojekt i støbeskeen, så er det derfor en god idé at lave en aftale med et firma, som kan hjælpe med industri renovation med det samme, så den del er på plads.

Flere Nyheder